Kết Nối SEA Games 2017

Samsung Connect đang dừng chân tại:

Kuala Lumpur

từ 18/08 đến 30/08

còn
ngày

Xem câu chuyện tuyển thủ và cổ vũ họ.
Mỗi ngày, thông qua điện thoại và đồng hồ thông minh Samsung cá nhân, các tuyển thủ tại Malaysia sẽ nhận được lời cổ vũ.

Lý Hoàng Nam
Đoạt huy chương

Võ Văn Đài
Đoạt huy chương

Nguyễn Trần Duy Nhất
Đoạt huy chương

Hồ Thanh Phong
Đoạt huy chương

Nguyễn Thị Lệ Kim
Đoạt huy chương

Châu Tuyết Vân
Đoạt huy chương

Liên Thị Tuyết Mai
Đoạt huy chương

Dương Quốc Hoàng
Đoạt huy chương

Lâm Quang Nhật
Đoạt huy chương

Nguyễn Thị Oanh
Đoạt huy chương

Phạm Phước Hưng
Đoạt huy chương

Huỳnh Thị Ngọc Huyền
Đã hoàn thành

Kiều Thiên Khôi
Đã hoàn thành

Nguyễn Từ Kim Ngân
Đã hoàn thành

Lê Quốc Khánh
Đã hoàn thành

Hanako Kawasaki
Đã hoàn thành

Nguyễn Hùng Dũng
Đã hoàn thành

Nguyễn Văn Hùng
Đã hoàn thành

Iwaki Ai
Đã hoàn thành

Sĩ Bội Ngọc
Đã hoàn thành